Немски език

Онлайн езиковите курсове по немски Ви дават възможност за бързото изучаване на езика в удобно за Вас време и място. Курсовете се провеждат от лектори, завършили в Германия немска филология.

Немски за начинаещи

В края на този модул, изучаващите немски ще познават
- особеностите в немското произношение
- основните граматически правила и времена
- ще имат натрупана лексика, за да могат да се изразяват във формална и неформална среда
- ще могат да съставят текст и коментират дадена тема
- ще бъдат запознати с основните изисквания при интервю според немските стандарти
- ще знаят как да използват езикa на тялото в тяхна полза
- Подготовката покрива нива А1 и А2 по скалата на Европейския езиков паспорт

Уроци по немски за напреднали

В края на този модул, изучаващите немски ще:

- ще затвърдят и обогатят техните знания в официални и неофициални ситуации чрез провеждането на диалози на различни теми.
- обръщане особено внимание на специфични граматически конструкти
- ще бъдат запознати с изискванията за писане и попълване на различни видове административни документи като молба, заявление, мотивационно писмо и др.
- ще бъдат запознати с културата и историята на Германия с цел по-бързото усвояване на езика като затова ще бъдат предоставени филми, музика, книги, пътеписи и др.
- ще бъдат запознати по- обстойно с езика на тялото и значението на различните жестове в немската култура. Ние знаем, че нон- вербалната комуникация е от съществено значение за перфектното владеене на езика.
- Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност В1 и В2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

Уроци по немски (C1 и C2)

В края на този модул, изучаващите немски ще:
- могат да коментират научни, политически, икономически теми
- познават и прилагат идиоматични изрази
- могат да се изразяват, без да се замислят за граматика и лексика
- няма да срещат трудности при превод на текст от български на немски и от немски на български

Бизнес немски

В края на този курс, изучаващите немски ще:
- бъдат запознати с основните правила на изразяване във формална немска среда
- могат да провеждат бизнес комуникация по телефона; писмена бизнес комуникация; делови срещи;
- бъдат запознати с основните правила на изразяване във формална немска среда
- могат да съставят различни видове текстове спрямо немските изисквания
- бъдат запознати с писане на различни документи като запитване, оферта, поръчка, доставка, рекламация,
оплакване, глоба, кандидатстване