За нас

Полина ЧопариноваПолина Чопаринова е завършила бакалавър и магистър немска филология, медии и комуникации в Германия. В момента работи над докторантурата си в областта на лингвистиката, мултилингвизма и рекламата в Германия. Била е част от различни европейски проекти в Хайделберг (Германия), Грац (Австрия), Дъблин (Ирландия). Взема участие в различни конференции, семинари и симпозиуми в цяла Европа, посветени на нови методики в обучението на немски език, които използват оптимално предимствата на информационните технологии. Има дългогодишен опит в преподаването на немски език.