Испански език

Онлайн езиковите курсове по испански език Ви дават възможност за бързото изучаване на езика в удобно за Вас време и място. Курсовете се провеждат от лектори, завършили испанска филология. Има възможност за разговорен испански с учител испанец от Валенсия, Испания.

Испански за начинаещи

В края на този модул, изучаващите испански ще познават
– особеностите на испанското произношение и разликите в различните райони на Испания
– основните граматически правила и времена
– ще имат натрупана лексика, за да могат да се изразяват във формална и неформална среда
– ще могат да съставят текст и коментират дадена тема
– ще бъдат запознати с основните изисквания при интервю според испанските стандарти
– ще знаят как да използват езика на тялото в тяхна полза и как да разбират очакванията на хората в Испания, съдейки по жестовете им
– Подготовката покрива нива А1 И А2 по скалата на Европейския езиков паспорт

Уроци по испански за напреднали

В края на този модул, изучаващите испански ще:
– ще затвърдят и обогатят техните знания в официални и неофициални ситуации чрез провеждането на диалози на различни теми.
– ще бъде обърнато особено внимание на специфични граматически конструкти
– ще бъдат запознати с изискванията за писане и попълване на различни видове административни документи като молва, заявление, мотивационно писмо и др.
– ще бъдат запознати с културата и историята на Испания с цел по- бързото усвояване на езика като затова ще бъдат предоставени филми, музика, книги, пътеписи и др.
– ще бъдат запознати по- обстойно с езика на тялото и значението на различните жестове в испанската култура. Ние знаем, че нон- вербалната комуникация е от съществено значение за перфектното владене на езика.
– Ще бъдат проведени разговорни часове с учител испанец
– Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност В1 и В2 по скалата на Европейския езиков паспорт.