Български за чужденци

Онлайн езиковите курсове по български Ви дават възможност за бързото изучаване на езика в удобно за Вас време.

Уроци по български за чужденци (начално ниво)

В края на този модул, изучаващите български ще познават
– Българската азбука както и фонетичните правила
– основните граматически правила
– ще имат натрупана лексика, за да могат да се изразяват във формална и неформална среда
– ще могат да съставят текст и коментират дадена тема
– Езици посредници при изучаването могат да бъдат немски и английски. Подготовката покрива нива А1 И А2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

Уроци по български за чужденци (за напреднали)

В края на този модул, изучаващите български:
– ще познават съвременния разговорен български
– ще затвърдят и обогатят техните знания в официални и неофициални ситуации чрез провеждането на диалози на различни теми.
– ще бъда обърнато особено внимание на изключенията от граматическите правила
– ще бъдат запознати с изискванията за писане на различни видове административни документи като молба, заявление, мотивационно писмо и др.
– ще бъдат запознати с културата и историята на България с цел по- бързото усвояване на езика като затова ще бъдат предоставени филми, музика, книги, пътеписи и др.
– ще бъдат запознати с езика на тялото и значението на различните жестове в българската култура. Ние знаем, че нон- вербалната комуникация е от съществено значение за перфектното владеене на езика.
Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност В1 и В2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

Онлайн уроци по български език за деца, живеещи в чужбина

Като преподаватели, живеещи от дълги години в различни страни, ние знаем колко е трудно за родителите, а и за самите деца да научат своя роден език добре. Ние предлагаме на родителите забавен и интересен начин за изучаване на български от техните деца чрез интересни клипчета, анимационни филмчета, музика, интерактивни игри и загадки. Чрез нашите езиково – oбразователни игри, които стимулират детското любопитство и желание за учене на нови неща, Вашето дете не само ще говори уверено и правилно български, но ще бъде запознато с българската история и култура.