Пакети

A1

A1.1A1.2

Всеки пакет включва индивидуално изготвени упражнения според грешките на всеки ученик, диктовки, текстове за слушане, развиване на умения за прилагане на научените знания чрез разговори с преподавател-филолог. Подготовката в модулите А1.1 и А1.2 покрива ниво А1 по скалата на Европейския езиков паспорт.

След успешно завършен курс и положен изпит, ще можете:

 • да разбирате и използвате познати всекидневни изрази и основните фрази, насочени към задоволяване на нуждите на конкретни потребности
 • да представите себе си и да зададете и отговарите на лични въпроси
 • да общувате по прост начин, при условие, че събеседникът говори бавно и отчетливо и е готов да помогне

За повече информация: Европейски езиков паспорт (Уикипедия)

A2

A2.1A2.2

Всеки пакет включва индивидуално изготвени упражнения според грешките на всеки ученик, диктовки, текстове за слушане, развиване на умения за прилагане на научените знания чрез разговори с преподавател-филолог. Подготовката в модулите А2.1 и А2.2 покрива ниво А2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

След успешно завършен курс и положен изпит, ще можете:

 • да разбирате изречения и често използвани изрази, свързани с основна информация за Вас и Вашето семейство, покупки, близко обкръжение, работа
 • да общувате при рутинни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати и рутинни въпроси
 • да опишете и разкажете относно Вашето минало, минали събития, свързани с Ваши близкио и да зададете въпроси от непосредствена необходимост

За повече информация: Европейски езиков паспорт (Уикипедия)

B1

B1.1B1.2

Всеки пакет включва индивидуално изготвени упражнения според грешките на всеки ученик, диктовки, текстове за слушане, развиване на умения за прилагане на научените знания чрез разговори с преподавател-филолог. Подготовката в модулите B1.1 и B1.2 покрива ниво B1 по скалата на Европейския езиков паспорт.

След успешно завършен курс и положен изпит, ще можете:

 • да разбирате съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език по познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н.
 • да се справяте с повечето ситуации, които могат да възникнат по време на пътуване в страна, където се говори съответният език
 • да напишете лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично
 • да опишете преживявания и събития, мечти, надежди и стремежи и да дадете кратки обяснения и причини за своите мнения или планове

За повече информация: Европейски езиков паспорт (Уикипедия)

B2

B2.1B2.2

Всеки пакет включва индивидуално изготвени упражнения според грешките на всеки ученик, диктовки, текстове за слушане, развиване на умения за прилагане на научените знания чрез разговори с преподавател-филолог. Подготовката в модулите B2.1 и B2.2 покрива ниво B2 по скалата на Европейския езиков паспорт.

След успешно завършен курс и положен изпит, ще можете:

 • да разбирате съществените моменти в сложен текст от конкретни и абстрактни теми, включително и технически дискусии в позната сфера на специализация
 • да общувате с известна непринуденост и лекота, която да Ви позволи нормален контакт с автентичен носител на езика, без напрежение за всяка от страните
 • да се изразявате ясно и подробно по широк кръг от теми и да дискутирате позицията си по даден проблем, като представите преимуществата и недостатъците на различни възможности

За повече информация: Европейски езиков паспорт (Уикипедия)

C1

C1.1C1.2

Всеки пакет включва индивидуално изготвени упражнения според грешките на всеки ученик, диктовки, текстове за слушане, развиване на умения за прилагане на научените знания чрез разговори с преподавател-филолог. Подготовката в модулите C1.1 и C1.2 покрива ниво C1 по скалата на Европейския езиков паспорт.

След успешно завършен курс и положен изпит, ще можете:

 • да разбирате широк кръг от дълги и сложни текстове и да долавяте напълно смисъла им
 • да изразявате идеи непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите
 • да използвате езика гъвкаво и ефикасно за социални, академични и професионални цели
 • да създавате ясен и добре структуриран и подробен текст на сложни теми, като изграждате умело връзки между отделните параграфи

За повече информация: Европейски езиков паспорт (Уикипедия)