Предимства
Language-Classroom.netТрадиционни курсовеСамоучителСофтуер
Изготвени уроци според Вашите нужди
Индивидуална мотивация и изготвен план за по-бързо усвояване на материала, съобразен с Вашите нужди
check
Индивидуално изготвени уроци и упражнения
check
Индивидуално внимание на всеки детайл и на Вашите цели
check

check
Анализиране на грешките с цел да се избягва повторението им
check

check
Удобство и достъпност
Изберете уроци, съобразени с Вашето ежедневие
check

check
Учете онлайн език от всяко място, на което пожелаете
check

check

check
Нулеви разходи за транспорт
check

check

check
Замразете курса и продължете, когато имате възможност отново, без да губите пари и да пропускате уроци
check
Разговори на живо
Разговори на живо, дискусии на филми, книги
check

check
Обмяна на учебни файлове, клипчета, филми с Вашия учител
check

check
Индивидуална комуникация, която е базирана на вече наученото помага за бързото усвояване на материала и запомняне на непознатите думи
check
Следете за развитието си
Оценка от преподавателя след всеки урок с препоръки
check

check
Анализ на грешките и трудностите
check
Изгодни уроци
check
Купете толкова уроци, от колкото имате нужда
check
Намаления за деца и студенти
check
Oпитайте преди да купите
Опитайте един безплатен 45 минутен урок
check
Научете стандартните изисквания за водене на комуникация, типични за определена държава според изучавания език
Научете какъв е стандарта за водене на писмена комуникация
check
Изпращайте емайл на преподавателя си на съответния език по предварително зададена тема и определен стил
check